O kancelarii

KANCELARIA KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM DLA ŁODZI-WIDZEWA W ŁODZI KAMIL PIETRASIK

 

Komornik Sądowy Kamil Pietrasik

ul. Dąbrowskiego 17/21

93-177 Łódź

www.komornik.lodzwidzew.pl

 

Informacje ogólne:

 

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że 2-05-2013r. tj. czwartek, kancelaria będzie nieczynna.

 

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 8:00 – 15:00 – sprawy z wpłatami

Wtorek  9:00 – 16:30 – dzień przyjęcia interesantów

Środa 8:00 – 15:00 – sprawy alimentacyjne

Czwartek 8:00 – 15:00 – sprawy z wpłatami

Piątek 8:00 – 15:00 – sprawy z wpłatami

 

Kontakt :

INFORMUJEMY, IŻ OD 22-10-2012 MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z KANCELARIĄ TELEFONICZNIE
CODZIENNIE (PN-PT) W GODZ. 7:30 - 17:00

 (042) 632 16 57

(042) 632 16 67

(042) 630 76 46

(042) 630 76 01

0 665 884 500

0 697 696 600

0 603 448 400

 

Sędziów i pracowników sądów w celu skontaktowania się z kancelarią prosimy o wybranie numerów 693-922-364

 

Fax:

(042) 256-92-82

(042) 292-99-77

 

 Informacje dodatkowe :

 

NIP: 729-143-46-80

ING BANK ŚLĄSKI O/Łódź

Nr konta bankowego: 89 1050 1461 1000 0022 7488 4713

Na to konto prosimy wpłacać pieniądze za wylicytowane przedmioty, podając w tytule przelewu numer sprawy i nazwę wylicytowanego przedmiotu.

W przypadku spłaty zadłużenia, pieniądze należy wpłacać na indywidualne konto tj. subkonto dłużnika, w którym na ostatnich pozycjach numeru zawarty jest numer sprawy. Indywidualny numer konta jest wyraźnie zaznacznony na pismach komornika.

 

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa Kamila Pietrasika zatrudnia obecnie 75 osób, w tym 9 asesorów i 5 aplikantów .

Stworzono szczegółową strukturę organizacyjną Kancelarii z podziałem na poszczególne Wydziały
i Referaty z przypisanymi do nich zakresami czynności – procedurami. Procedury pozwalają na wykonywanie obowiązków przez poszczególnych pracowników terminowo i rzetelnie. W zakresie struktury stworzono m.in. dwa odrębne Wydziały: Wydział ds. Egzekucji Indywidualnej i Wydział ds. Egzekucji Masowej, gdzie możliwe jest przyjęcie wniosków również drogą elektroniczną (pliki
w formacie XML) nawet do 20 tys. miesięcznie. Wierzyciel ma możliwość otrzymywania drogą elektroniczną historii prowadzonych na jego rzecz spraw.  Nad Wydziałami i Zespołami nadzór sprawują kierownicy i przewodniczący.

Nowością wprowadzoną w Kancelarii jest Zespół ds. Obsługi Telefonicznej Interesantów (Call Center), do obowiązków którego należy telefoniczny kontakt z dłużnikiem. Zespół utrzymuje wysoką skuteczność odbieranych rozmów telefonicznych sięgającą 87%, co przekłada się na wyższą spłacalność wierzytelności. Rozmowy takie są wprowadzane do systemu, co pozwala na kontrolowanie zobowiązań do uregulowania należności. System tworzy listę wszystkich połączeń, nawet tych nie odebranych, co umożliwia natychmiastową reakcję z naszej strony i kontakt z osobą dzwoniącą. Komornik posiada także działający od grudnia system „Komornik Online”, który umożliwia wierzycielowi poprzez przeglądarkę WWW wgląd w listę czynności przeprowadzonych w jego sprawach oraz ew. eksport wszystkich danych do plików XML.

W grudniu 2012r. Komornik uzyskał dostęp do bazy PESEL-NET. Weryfikacja danych dłużnika na początkowym etapie egzekucji zapewnia szybsze i bardziej skuteczne wysyłanie i doręczanie korespondencji. Komornik posiada również dostęp on-line do Krajowego Rejestru Sądowego – wyszukiwarka umożliwia sprawne znalezienie wszystkich podmiotów gospodarczych obejmowanych przez Krajowy Rejestr Sądowy, Komornik posiada wgląd do całościowego niemalże obrazu działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, serwisu prawniczego LexisNexis - możliwość sprawdzenia kondycji finansowej dłużnika, tudzież jego powiązania z innymi podmiotami, Centralnej Ewidencji Pojazdów
i Kierowców (CEPIK)
- łatwy i szybki dostęp (odpowiedź w ciągu 24 godzin) do danych osobowych kolejnych właścicieli pojazdu, daty jego pierwszej rejestracji, numerów ważniejszych części oraz do elektronicznego systemu sądowego (E-Sąd), który umożliwia rozpoczęcie egzekucji na podstawie zamieszczonych w systemie tytułów wykonawczych.

W 2007r. w Kancelarii został wdrożony system Zarządzania Jakością spełniający wymagania
normy ISO 9001:2000. W 2009r. system ten został uaktualniony i obecnie spełnia normy ISO 9001:2008

Obecnie w zakresie prowadzonych egzekucji w Kancelarii zaległości nie przekraczają 6-miesięcy co wg. Art. 8 Ustawy o Komornikach Sądowych i Egzekucji pozwala Komornikowi na prowadzenie egzekucji na terenie całej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

Z poważaniem

Komornik Sądowy

Kamil Pietrasik

 

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.

Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony na stronie wykorzystujemy pliki cookies. Wraz z wejściem na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.